Translate

ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА

ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА
БЕЛЕ ТУКАДРУЗА (М. Лукића) (0бавезна годишња претплата | заштићен сајт

Претражи овај блог

Посећеност

УНИВЕРЗАЛНА БИБЛИОТЕКА НОВОГ МЕДИЈА. COMPLETARIUM

На други, трећи поглед. ЦЕО СВЕТ је једна држава. "Сазвежђе З"

среда, 13. јануар 2016.

Две песме Лазе Лазића, из "Клинастог писма"

Из нових књига српских песника


СIР - Каталогизација у  публикацији 
Народна библиотека Србије, Београд
821.163.41 – ²
ЛАЗИЋ.Лаза, 1929-
Клинасто писмо : песме / Лаза Лазић. -1. изд. -Смедерево : Арка, 2015 
(Смедерево : Arka press). 90 стр.; 21 ст. - 
(Библиотека Арка) - Тираж 300. - Стр. 83: Белешка о писцу / Б. Ш.
ISBN  978-86-7610-172-6
С0ВISS.SR-ID 10 217806348
Приликом доделе књижевне награде изд. Предузећа «Арка», ту недавно, ауторима  за страну и домаћу књигу, о награђеној књизи  Лазе Лазића* говорио је Душан Стојковић сасвим афирмативно, споменувши (извињавам се ако не цитирам сасвим тачно),  да у тој генерацији којој припадају М. Павловић, Стеван Раичковић и други, има песника  који нису стекли пуну афирмацију, а који последњих година, штампају књиге које су веома озбиљне, скоро неочекиване, и у такве је убројао и награђену књигу Лазе Лазића «Клинасто писмо», што значи  да се стичу или су се већ стекли услови за превредновање опуса, и Лазе Лазића, али и других скрајнутих српских писаца. Књигу сам накнадно читао, и био сам веома обрадован увидевши да  Душан Стојковић није претеривао,