Translate

Претражи овај блог

На чистини, на ветру, на висини

На чистини, на ветру, на висини
Рани критички радови о Мирославу Лукићу Бели Тукадрузу

Директни контакт

Директни контакт са дописницима, преводиоцима, сарадницима, пријатељима, филантропима, издавачима

ПРЕТРАЖИВАЧ. КОМПЛЕТАРИУМА

ПоРтАл |Сазвежђе З


СУРБИТА

среда, 13. јануар 2016.

Две песме Лазе Лазића, из "Клинастог писма"

Из нових књига српских песника


СIР - Каталогизација у  публикацији 
Народна библиотека Србије, Београд
821.163.41 – ²
ЛАЗИЋ.Лаза, 1929-
Клинасто писмо : песме / Лаза Лазић. -1. изд. -Смедерево : Арка, 2015 
(Смедерево : Arka press). 90 стр.; 21 ст. - 
(Библиотека Арка) - Тираж 300. - Стр. 83: Белешка о писцу / Б. Ш.
ISBN  978-86-7610-172-6
С0ВISS.SR-ID 10 217806348
Приликом доделе књижевне награде изд. Предузећа «Арка», ту недавно, ауторима  за страну и домаћу књигу, о награђеној књизи  Лазе Лазића* говорио је Душан Стојковић сасвим афирмативно, споменувши (извињавам се ако не цитирам сасвим тачно),  да у тој генерацији којој припадају М. Павловић, Стеван Раичковић и други, има песника  који нису стекли пуну афирмацију, а који последњих година, штампају књиге које су веома озбиљне, скоро неочекиване, и у такве је убројао и награђену књигу Лазе Лазића «Клинасто писмо», што значи  да се стичу или су се већ стекли услови за превредновање опуса, и Лазе Лазића, али и других скрајнутих српских писаца. Књигу сам накнадно читао, и био сам веома обрадован увидевши да  Душан Стојковић није претеривао,
напротив.  Овде сам одабрао само 2 песме Лазића из споменуте књиге (а могао сам и пет пута толико још) за  читаоце «Заветина», и по Србији, Европи и свету, до којих не може стићи штампано издање Лазићеве књиге (штампано и симболичном тиражу). ....
КЛИНАСТО ПИСМО, II 

Ако поред и изван овог живота
који ти је дат какав је дат свима
не створиш себи истовремено други
одиста твој
и смисленији и суштинскији
и не посветиш се мирно и са страшћу
њему
и то највећом снагом свог бића
не отступајући од њега никад
стварно се надај само тузи
тузи и празнини.КЛИНАСТО ПИСМО, XVI

Нашли смо ратника мртвог где лежи на штиту
 свом неокрзнутом окренут леђима свету
 као да он брани штит свој од погубе копаља
и мржње непријатељске а не штит њега
лежаше расцепљен од потиљка до појаса
секиром одвојених ребара од кичме сједне
стране а с друге неоштећене показиваше
дечачку кожу сасвим блеђахну да скотске муве
не улажаху му у тело нит милеше му чак
ни по рани што зјапом својим већ на сунцу
се пекла беше штит свој заклонио као што
би миљеницу своју својим телом заклонио од
срама смрти као сестрицу своју од аждаје
на томе пољу беше још на десетине лешева
витезова погинулих перјаника и кнезова
сви они беху у пепелу смрвљеном гвожђу
искиданим трањама од каишева и плућних
крила истресених у коприву црвену од усирене
 крви многи бејаху без главе или шаке црни
смрвљени у боји блата олова искиданих учкура
и црева и сви бејаху штитова распаднутих
згажених коњским копитама једино запамтисмо
дечака без лица који брањаше част свога знамена.

___

   *   БЕЛЕШКА 0 ПИСЦУ

Лаза Лазић (1929), песник, припада кругу првих послерат-них писаца који су се у Београду окупљали око снажних литерарних центара, клубова, удружења, издавачких предузећа и полет-них нових часописа, педесетих година прошлог столећа. У време када је поезија још имала изразиту црту идеологије и, супротно томе, одлучну снагу да задржи своје одређење високе уметности, модерне и обновљене низом оригиналних песничких гласова, иако уредник у разним књижевним публикацијама и најзад уредник ве-ликих издавачких кућа, Лаза Лазић је стекао убрзо глас потпуно самосвојног песника, лиричара интимистичког песништва извесне издвојене врсте.
Убрзо се развио у посебан литерарни глас и потпуно незазисну личност. Књижевно дело Лазе Лазића је веома обимно, иако се збиркама поезије појављује релативно ретко. Напустивши сва места запослења Лазић се одао писању и путовању, Прву књигу стихова објавила му је Матица српска, надаље Нолит и друге знамените куће. Студирао је философију, југословенске књи-жевности и језике. Напоредо с поезијом, објавио је и већи број књига за децу, свих књижевних врста. Објављени су његови пре-певи песама из светске поезије, са седам светскихјезика. У новом веку почео је да објављује есејистику, такође посебне врсте, записе, наглашене лирске и мисаоне садржине. Носилацје високих књижевних награда и других признања. У делу Клинасто писмо, његовој најновијој књизи песама, очитује се јасно изразит тон мо-дерности, која је увек ненаметљиво владала његовим изразом, упркос томе што самога себе назива традиционалистом; ту се осећа такође она почетна интимистичка аура његових првих књига, као и висока ерудиција његових философских записа, а и врста фантастике, изражене, на пример, у песмама обимног ци-клуса Фантазмагорија у сутон.
Б.Ш.   (преузето из награђене књиге Клинасто писмо).  (Књига се може поручити на адресу: ИП АРКА, СМЕДЕРЕВО 11300 Смедерево, Др Миладина Милића 3, Тел.: 026.646-980, е-маил: arkasmed@yaho.com )Нема коментара: